این ویدیو نبینید!!!

اگر نمیخواهید لذت آهنگسازی حرفه ای را تجربه کنید

سرفصل های دوره

جزییات جلسات دوره

صفر تا صد اف ال استودیو

در این بخش از دوره فرمول آهنگسازی شما نرم افزار اف ال استودیو را با تمامی جزییات یاد خواهید گرفت.

جلسه اول: آشنایی با محیط اف ال استودیو (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم: آشنایی با محیط اف ال استودیو (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم: پلی لیست در اف ال استودیو (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم: پلی لیست در اف ال استودیو (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم: پیانو رول در اف ال استودیو (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه ششم: پیانو رول در اف ال استودیو (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفتم: میکسر در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: بروزر در اف ال استودیو ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: بروزر در اف ال استودیو ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نهم: تنظیمات میدی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دهم: تنظیمات صدا در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه یازدهم: خروجی گرفتن در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوازدهم: تنظیمات عمومی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سیزدهم: تنظیمات پروژه در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهاردهم: آموزش نصب وی اس تی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پانزدهم: ضبط نُت در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه شانزدهم: ضبط صدا در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفدهم: ساخت ریتم 6/8 و 3/4 در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هجدهم: ساخت ریتم 4/4 در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نوزدهم: ساخت ریتم 2/4 در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیستم: پلاگین Parametric Eq 2 در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و یکم: پلاگین Gross Beat در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و دوم: پلاگین Edison در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
تکنیک های پیشرفته در اف ال استودیو

در این بخش از دوره فرمول آهنگسازی شما با تکنیک های پیشرفته در اف ال استودیو آشنا خواهید شد.

جلسه اول: اضافه کردن صدا به وی اس تی سروم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم: اتومیشن در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم: اتو اسکرول در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم: حذف نویز صدا با پلاگین Edison ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم: فارسی نویسی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه ششم: آموزش پلاگین Flex در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفتم: حذف وی اس تی از لیست اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: طراحی صدای Super Saw در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نهم: آموزش چک کردن میکس در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دهم: ساخت افکت نویز در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه یازدهم: نُت نویسی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوازدهم: ربع پرده در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سیزدهم: ریتم سازی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهاردهم: سایدچین در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پانزدهم: پلاگین Slicex در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه شانزدهم: ترنسپوز کردن در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفدهم: تکنیک ساخت موزیک ترپ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هجدهم: پلاگین Vocodex در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نوزدهم: 9 ابزار کاربردی در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیستم: تغییر نُت سمپل ها در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و یکم: پیدا کردن گام آهنگ در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و دوم: کاهش میزان مصرف CPU در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و سوم: پیدا کردن تمپو آهنگ در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و چهارم: ساخت اکولایزر در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و پنجم: تغییر گام آهنگ در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و ششم: ریورس کردن در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و هفتم: پلاگین Reverb 2 در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و هشتم: ساخت زیر صدا در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و نهم: ساخت بیس 808 در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی ام: تبدیل آهنگ به نُت در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و یکم: ساخت Hihat در سبک ترپ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و دوم: خروجی لاین به لاین در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و سوم: تبدیل صدا به نُت در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و چهارم: آموزش پلاگین Valhalla در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و پنجم: آموزش وی اس تی کانتکت ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و ششم: آموزش وی اس تی Spire ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی و هفتم: آموزش سمپلینگ در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
تئوری موسیقی به زبان ساده

در این بخش از دوره فرمول آهنگسازی شما تئوری موسیقی را به زبان کاملا ساده و خودمونی یاد خواهید گرفت.

معرفی دوره تئوری موسیقی به زبان ساده ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه اول: اصطلاحات موسیقی (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم: اصطلاحات موسیقی (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم: ساخت گام ماژور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم: ساخت گام مینور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم: جلسه تکمیلی (جلسه چهارم و پنجم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه ششم: سرکلید در تئوری موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفتم: دایره پنجم در تئوری موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: درجات گام در موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نهم: فواصل عمومی در موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دهم: فواصل خاص در موسیقی (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه یازدهم: فواصل خاص در موسیقی (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوازدهم: جلسه تکمیلی فواصل در موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سیزدهم: فواصل معکوس در موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهاردهم: پیش نیاز ترم دوم تئوری موسیقی به زبان ساده ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پانزدهم: ساخت آکورد ماژور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه شانزدهم: تمرین ساخت آکورد ماژور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفدهم: ساخت آکورد مینور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هجدهم: تمرین ساخت آکورد مینور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نوزدهم: ساخت آکورد Aug و Dim ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیستم: آموزش ساخت آکورد پیشرفته 6 و 7 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیستم: آموزش ساخت آکورد پیشرفته 6 و 7 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و یکم: آموزش ساخت آکورد پیشرفته 9 ، sus2 و sus4 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
ساخت آهنگ پاپ (پروژه محور)

در این بخش از دوره فرمول آهنگسازی شما آموزش ساخت موزیک پاپ را به صورت پروژه محور از صفر تا صد یاد میگیرد.

جلسه اول: پیش نیاز دوره تنظیم موسیقی پاپ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم: قدم اول تنظیم موسیقی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم: آموزش و معرفی بهترین وی اس تی پیانو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم: آموزش و معرفی بهترین سینتی سایزر ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم: آموزش و معرفی بهترین وی اس تی گیتار ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه ششم: آموزش و معرفی بهترین وی اس تی درامز ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفتم: ساختار تنظیم آهنگ پاپ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: آموزش ملودی سازی (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نهم: آموزش ملودی سازی (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دهم: آموزش ملودی سازی (قسمت سوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه یازدهم: آموزش ملودی سازی (قسمت چهارم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوازدهم: آموزش ملودی سازی (قسمت پنجم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سیزدهم: آموزش ملودی سازی (قسمت ششم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهاردهم: آموزش ملودی سازی (قسمت هفتم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پانزدهم: آموزش ملودی سازی (قسمت هشتم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه شانزدهم: آموزش ملودی سازی (قسمت نهم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفدهم: آماده سازی پروژه برای شروع تنظیم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هجدهم: بازسازی مجدد یک آهنگ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نوزدهم: ساخت درامز در پروژه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیستم: ساخت بیس در پروژه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیستم: ساخت بیس در پروژه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و یکم: ساخت Plucked در پروژه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و دوم: فضاسازی در پروژه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و سوم: تکنیک آهنگسازی (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و چهارم: تکنیک آهنگسازی (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و پنجم: تکنیک آهنگسازی (قسمت سوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و ششم: ریتم سازی پیشرفته در اف ال استودیو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و هفتم: اشتراک گذاری پروژه با دیگران ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و هشتم: نهایی کردن پروژه (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه بیست و نهم: نهایی کردن پروژه (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سی ام: آماده سازی پروژه برای میکس و مسترینگ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
آموزش بیت سازی رپ (پروژه محور)

در این بخش از دوره فرمول آهنگسازی شما آموزش بیت سازی رپ را به صورت پروژه محور از صفر تا صد یاد میگیرید.

جلسه اول: معرفی دوره بیت سازی رپ با کامپیوتر ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم: آشنایی با محیط اف ال استودیو (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم: آشنایی با محیط اف ال استودیو (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم: معرفی و آموزش وی اس تی پیانو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم: معرفی و آموزش وی اس تی بیس 808 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه ششم: معرفی و آموزش وی اس تی گیتار و سینتی سایزر ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفتم: ساختار آهنگ و اصطلاحات رپ (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هشتم: ساختار آهنگ و اصطلاحات رپ (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه نهم: کاور کردن آهنگ رپ (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دهم: کاور کردن آهنگ رپ (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه یازدهم: شناخت نُت و تئوری موسیقی (قسمت اول) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوازدهم: شناخت نُت و تئوری موسیقی (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سیزدهم: شناخت نُت و تئوری موسیقی (قسمت سوم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهاردهم: شناخت نُت و تئوری موسیقی (قسمت چهارم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پانزدهم: شناخت نُت و تئوری موسیقی (قسمت پنجم) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه شانزدهم: ساخت آکورد با هوش مصنوعی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه هفدهم: آماده سازی پروژه برای بیت سازی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ادامه جلسات بزودی اضافه خواهد شد ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
آموزش میکس و مسترینگ (پروژه محور)

در این بخش از دوره فرمول آهنگسازی شما افزایش کیفیت پروژه صداهای پروژه در سبک رپ و پاپ را یاد خواهید گرفت.

جلسات این بخش در حال تدوین می باشد و بزودی به دوره اضافه خواهد شد ویدئو

توجه داشته باشید به محض اضافه شدن اولین جلسه این بخش قیمت دوره افزایش خواهد یافت.

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سوالات متداول

دوره فرمول آهنگسازی چطور برگزار می شود؟

این دوره به صورت غیر حضوری است و پس از ثبت نام در هر ساعت شبانه روز به فیلم ضبط شده جلسات این دوره دسترسی خواهید داشت.

محتوای این دوره شامل چند جلسه و چند ساعت می باشد؟

این دوره آموزشی در حال حاضر شامل بیش از 120 جلسه و بیش از 50 ساعت فیلم آموزشی می باشد.

چه سرفصل هایی در این دوره آموزش داده می شود؟
 1. یادگیری نرم افزار به صورت کامل
 2. تئوری موسیقی به زبان ساده و خودمونی
 3. آهنگسازی و تنظیم سبک پاپ (پروژه محور واقعی)
 4. بیت سازی رپ (پروژه محور واقعی)
 5. میکس و مسترینگ پروژه در سبک های مختلف
چرا و چطور باید به شما اعتماد کنم؟

یکی از دلایل مهم ، تجربه موفق،  آموزش به هزاران دانشجو علاقه مند به ساخت موسیقی می باشد. از دلایل دیگر می توان به پشتیبانی رایگان دوره به صورت مادام العمر و ضمانت بازگشت وجه حتی بعد از یک هفته بعد از ثبت نام و دسترسی رایگان شما به تمامی نرم افزارهای مورد نیاز برای ساخت آهنگ اشاره کرد. قطعا اگر به خودمان اعتماد نداشتیم این مزایا و هدایا را به دوره اضافه نمی کردیم.

آیا دوره فرمول آهنگسازی پشتیبانی هم دارد؟

بله، 100%. پشتیبانی از طریق تگرام و واتس اپ یا هر پیام رسان دیگری که در آن هستید انجام می شود.

آیا دوره فرمول آهنگسازی محدودیت زمانی دارد؟

خیر، این دوره هیچ محدودیت زمانی ندارد.

مزایای استفاده از دوره فرمول آهنگسازی چیست؟
 1. ضمانت بازگشت 100% وجه تا 24 ساعت بعد از ثبت نام
 2. دسترسی رایگان به تمامی نرم افزارهای مرتبط + آموزش نصب
 3. بروزرسانی رایگان و همیشگی دوره به صورت هفتگی و یا ماهانه
 4. پشتیبانی رایگان توسط مدرس دوره
آیا قیمت دوره فرمول آهنگسازی گران نیست؟

خیر ، هیچ چیز رایگان یا ارزانی بی حکمت نیست. علاوه بر این اگر بخواهید قیمت خرید یک ساز به همراه آموزش آن در یک آموزشگاه موسیقی را در نظر بگیرید ، این محصول قیمت فوق العاده ارزانی دارد. در واقع شما دارید یک سرمایه گذاری مطمئن روی خودتان انجام می دهید که تخصص خود را در رشته مورد علاقه تان افزایش می دهید که لذت آهنگسازی را دو چندان خواهد کرد. شما بعد از پرداخت هزینه ، به بیش از 120 جلسه، یعنی بیش از 50 ساعت فیلم آموزشی به همراه پشتیبانی رایگان و مادام العمر + دانلود رایگان تمامی نرم افزارهای مورد نیاز دسترسی خواهید داشت. علاوه بر آن جلسات ضبط شده رایگان دیگری بعد از ثبت نام شما به دوره فرمول آهنگسازی اضافه خواهد شد.

آیا دوره فرمول آهنگسازی پیش نیاز خاصی دارد؟

خیر این دوره هیچ پیش نیازی ندارد.

دوره فرمول آهنگسازی به درد چه کسانی میخورد؟
 • علاقه مندان به آهنگسازی و تنظیم که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند
 • خوانندگانی که میخواهند هزینه های تولید موسیقی خود را کاهش دهند و همچنین به کسب درآمد بپردازند
 • آهنگسازانی که در حال حاضر تولید موسیقی می کنند ولی از پروژه های خود رضایت ندارند
 • افرادی که میخواهند سطح تنظیم و آهنگسازی خود را حرفه ای کنند
آیا میتوانم مبلغ دوره را کارت به کارت کنم؟

بله، امکان کارت به کارت کردن مبلغ دوره وجود دارد. لطفا رسید پرداختی را به شماره تلگرام یا واتس آپ 09927316638 ارسال کنید.

شماره کارت پارسیان به نام آرمان ملک محمودی

6221061106758495

نظر برخی از دانشجویان دوره ها

حامد مهرزاد از گیلان [آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی]

 

داوود بهبهانی از تهران [دی جی و تنظیم کننده موسیقی]

 

رضا از مشهد [تنظیم کننده موسیقی]

 

سهیل مطیعا از تهران [مهندس صدا ، میکس و مسترینگ]

 

علیرضا از تبریز [نوازنده و آهنگساز]

مدرس دوره
Armanmalek-new

آرمان ملک

 • بنیانگذار وبسایت بیتستان
 • آهنگساز ، تنظیم کننده و مهندس صدا
 • سازنده بیش از 1000 ویدیوی آموزشی آهنگسازی حرفه ای رایگان
 • سازنده تیزرهای تبلیغاتی برای رسانه های داخلی و خارجی
 • ارائه دهنده خدمات پخش و تبلیغات موسیقی به صورت تخصصی
 • سازنده موسیقی متن فیلم های تلویزیونی
 • برگزار کننده مراسم رونمایی آلبوم موسیقی راک در هتل سیمرغ تهران
بازتاب خبری در رسانه ها

مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رکنا

مصاحبه با خبرگزاری رکنا

بازتاب خبری وبسایت بیتستان در خبرگزاری نامه نیوز

مزایای ثبت نام در دوره

100% ضمانت بازگشت وجه

اگر شما تا یک هفته ساعت بعد از ثبت نام به هر دلیلی از تهیه دوره پشیمان شدید ، ما بدون هیچ سوالی از شما تمامی مبلغ دوره را تمام و کمال مجدد به حسابتان واریز خواهیم کرد.

پشتیبانی رایگان و مادام العمر

پشتیبانی دوره یکی از مهمترین نکاتی است که به شما کمک می کند تا اگر هر سوالی دارید بتوانید به صورت مستقیم از مدرس دوره بپرسید. ما این افتخار را داریم که تا یادگیری کامل شما در این مسیر همراه شما باشیم.

عضویت ویژه یک ماهه رایگان

شما بعد از تهیه دوره می توانید از طریق راه های پشتیبانی که در سایت وجود دارد با ما در ارتباط باشید تا ما عضویت ویژه شما را تایید و فعال سازی آن را انجام دهیم. شما با عضویت ویژه یک ماهه در سایت به هزاران فایل ویژه به صورت رایگان دسترسی خواهید داشت.

معرفی بهترین صداها و پلاگین ها

قطعا برای آنکه بتوانید پروژه ای شنیدنی تر داشته باشید و اول از همه خودتان از آن لذت ببرید، نیاز به استفاده از صداهای جذاب در آن دارید، که ما با معرفی و آموزش وی اس تی و پلاگین های ضروری و سمپل های عالی به شما کمک خواهیم کرد که بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش عملی و پروژه محور

در این دوره به صورت کاملا عملی ، پروژه محور و از صفر یاد میگیرید که چطور یک پروژه را به صورت اصولی شروع کنید و آن را با بهترین کیفیت به پایان برسانید. و در تک تک قدم ها در کنارتان خواهیم بود. در حین پروژه تکنیک های منحصر به فرد را آموزش خواهیم داد که به پیشرفت شما کمک بسیاری خواهد کرد.

مناسب برای افراد پرمشغله

اگر از آموزش های حوصله سر بر خسته شدید و میخواهید به صورت عملی و پروژه محور و با زبانی ساده آهنگسازی را در سبک رپ و پاپ یاد بگیرید و در کمترین زمان ممکن نتیجه بگیرید و میخواهید بهترین راه کار ها برای پیشرفت به شما داده شود همین الان اقدام کنید.

مدت زمان باقیمانده تا پایان تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مدت زمان این تخفیف به پاپان رسیده است

قیمت اصلی دوره: 4,000,000 تومان

قیمت با تخفیف: فقط 997 هزار تومان

عضویت | ورود
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد