آموزش کوانتایز یا کوانتایز در کیوبیس ، از کاربردی ترین پردازش ھایی است که روی نت ھای MIDI انجام می شود .با اعمال کوانتایز کیوبیس نت ھای ضبط شده به محل دقیق خود در سر ضرب منتقل می شوند.

 

تنظیمات کوانتایز در کیوبیس

برای تنظیمات کوانتایز در کیوبیس از منوی MIDI گزینه Quantize Setup را انتخاب کنید.(مطابق تصویر زیر)

 

کوانتایز کیوبیس | کوانتایز ریتم


نکته قابل توجه

پیش زمینه این آموزش ، آشنایی با آموزش نت نویسی در کیوبیس می باشد.

 

پارامتر ها در کوانتایز کیوبیس

کوانتایز ریتم : در این قسمت به پارامترهای کوانتایز در کیوبیس ( Quantize Setup ) پرداخته می شود.

 

تنظیمات کوانتایز در کیوبیس | انواع کوانتایز

 

شماره یک : در برخی از موسیقی های غربی به خصوص در سبک هایی مثل جاز و بلوز , ریتم 4/4 به صورت لنگ شمرده می شود.ھر چند به صورت پیشفرض 4/4 نوشته شده است و شما می توانید این مدل از لنگی را به اندازه دلخواه خود اعمال کنید.

 

در ادامه بیاموزید : آموزش لیست تراک در کیوبیس

 

شماره دو : این پارامتر محوطه ای در کنار ضرب ھا مشخص می کند تا فقط نت ھایی که در این محوطه قرار دارند کوانتایز شوند .

شماره سه : با این پارامتر می توان ھنگام اعمال کوانتایز نت ھایی که به سر ضرب نزدیکند بدون تغییر باقی بمانند .

شماره چهار : جابجا کردن اتفاقی نت ها در یک محوطه در کنار میزان ضرب ها .

 

شماره پنج : برای اعمال تنظیمات روی نت ھای انتخاب شده روی دکمه Apply Quantize را کلیک کنید.

 

برای اینکه تغییرات را به صورت اتوماتیک اعمال کنید گزینه Auto را فعال نمایید.

 

در ادامه بخوانید : آشنایی و معرفی کیوبیس

 

کوانتایز کردن در حال ضبط

با فعالسازی کلید کوانتایز خودکار Auto Q در کیبورد مجازی ( Virtual Keyboard ( Alt + K، نت ھا در حین ضبط و آموزش کوانتایز می شوند .به عبارتی دیگر، کوانتایز شده، ضبط میشوند . ( مطابق تصویر )

 

کوانتایز کردن در حین ضبط

 

 

حال نُت ھایی را که در آموزش ضبط یک تراک میدی در کیوبیس ضبط کرده ایم را ویرایش می کنیم.این تصویر از نت ھای ویرایش نشده ای است که میبینید از محدوده ضربی یا خط میزان خود خارج شده است.

 

کوانتایز در کیوبیس

 

بعد از اعمال کوانتایز در کیوبیس

 

آموزش کوانتایز