همانطور که در آموزش آشنایی با محیط کار کیوبیس 5 گفته شد لیست تراک در کیوبیس از اولین تنظیماتی است که باید فرا بگیرید.

 

پارامتر ها

در اینجا به سه گزینه اصلی در لیست تراک در کیوبیس پرداخته شده که می توانید با فراگیری هر کدام از مابقی گزینه ها استفاده کنید.

  • Add Audio Track
  •  Add Instrument Track
  • Add Midi Track

 

در ادامه بخوانید : آموزش تنظیمات کارت صدا در کیوبیس

 

Add Audio Track – یک Audio Track به لیست تراک در کیوبیس اضافه می کند که می توانید صدای مدنظرتان را ضبط یا ویرایش کنید.

Add Instrument Track – یک Instrument Track به لیست تراک در کیوبیس اضافه می کند که می توانید از ساز مجازی مورد نظر استفاده کنید.

Add Midi Track – یک لاین MIDI به لیست تراک در کیوبیس اضافه می کند که می توانید نت ها را در آن ضبط یا ویرایش نمایید.

 

مراحل انجام کار در Add Midi Track

پس از شناخت اجزاء محیط برنامه در قسمت لیست ترک ھا راست کلیک کرده و گزینه Add Midi Track را انتخاب کنید.با انتخاب گزینه Track Add Midi یک تراک میدی ( MIDI ) برای این قسمت انتخاب کرده اید.

 

لیست تراک در کیوبیس

 

اکنون یک تراک MIDI به ھمراه تنظیماتی از این تراک در قسمت بازبین ایجاد شده است.

 

در ادامه بخوانید :  آموزش تنظیمات میدی در کیوبیس

 

Track List در کیوبیس

 

نکته قابل توجه

پنجره لیست سازھای مجازی ( Instrument Vst ) شامل ۶۴ خانه است.در ھر یک از خانه ھای این لیست می توان یک ساز مجازی ایجاد کرد.اکنون با استفاده از پنجره  VST Instruments ، یک ساز مجازی انتخاب کنید.

( با استفاده از میانبر F11 می توانید این دریچه را باز کنید.)

 

لاین MIDI در کیوبیس

 

بعد از باز شدن این پنجره و با کلیک روی یکی از خانه ھا , لیست ساز ھای مجازی که در کیوبیس ھست را می بینید.

برای مثال :برای ایجاد لاین MIDI در کیوبیس ، ساز مجازی Nexus را انتخاب کنید و در ادامه با این پیغام روبرو خواھید شد.

 

 

Track List در کیوبیس به این معناست که آیا می خواھید ترک ھای MIDI مربوط به ساز مجازیتان ساخته شود؟در اینجا چون از قبل ترک میدی ساخته شده پس نیازی به ترک دیگری نیست و گزینه Cancel را انتخاب کنید تا به کار خود ادامه دهید.

 

 

طبق تصویر بالا در Track List در کیوبیس ابتدا روی قسمت شماره گذاری شده یک کلیک کنید.در مرحله بعدی از لاین MIDI در کیوبیس ساز مجازی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 

در ادامه بخوانید : آشنایی و معرفی کیوبیس

 

 

روی قسمت نشانه گذاری شده کلیک نمایید و صدای مورد نظر خود را انتخاب کنید.