در عصر حاضر لودنس یکی از مبحث های مهم در مهندسی صدا ایران شده که به بحث روز تبدیل شده است. در واقع به بلندی صدا در پروسه میکس و مسترینگ Loudness می گویند. اگر بتوانید به عنوان مهندس صدا، پروژه های میکس و مسترینگ خودتان را به بلندی صدای استانداردی برای شنونذگانتان برسانید قاعدتا نتایج بهتری خواهید گرفت. توجه داشته باشید که واحد اندازه گیری Loudness دسیبل می باشد. در ادامه به پرسش لودنس چیست پاسخ داده خواهد شد.

 

نکته قابل توجه

از معیارهای بحث لودنس ، LUFS و RMS می باشد که به هر کدام به صورت مجزا در این سایت پرداخته شده است. اگر به صورت کامل متوجه شوید که لودنس چیست می توانید قدم های بعدی مسترینگ در موسیقی را انجام دهید.