نگاهی اجمالی بر شکل ، اسامی و ارزش زمانی نت‌ ها – درسهای تئوری جلسه دوم

ارزش زمانی نت‌ ها(time value) که به دیرند هم معروف است در واقع به مدت زمان صدا دهی نت موسیقی اشاره دارد که این مدت زمان از همان لحظه شروع صدا دهی تا لحظه ای که موسیقی خاتمه پیدا می کند، محاسبه می شود و بیشتر این ارزش زمانی نت به صورت اشکال گرافیکی نشان داده می شود.

music

ویژگی مهم ارزش زمانی نت‌ ها

یکی از مهم ترین ویژگی ارزش زمانی نت این است که نت در موسیقی را منجر به تشکیل ریتم می کند و در واقع یادگیری این نوع ارزش برای افرادی که به موسیقی علاقه زیادی دارند از اهمیت زیادی برخوردار است و می توان اینگونه گفت که یکی از عناصر و فاکتورهای اولیه به هنگام یادگیری موسیقی است.

 

 

در حقیقت نت های موسیقی طبق اشکال گرافیکی که در ادامه مقاله آن را مشاهده می کنید، روی فواصل بین خطوط حامل، پنج خط حامل و همچنین در صورتی که نیاز باشد می تواند روی خطوط اضافه هم، نمایش داده شود.

در این بین کلید هم مشخص کننده این است که هر خط و فواصل بین خطوط چه صدایی را از خودش به نمایش می گذارد. این مورد نشان دهنده جایگاه قرار گرفتن نت ها و همچنین مشخص کننده صدای آنها است. به همین دلیل است که ارزش زمانی نت از اهمیت زیادی در صنعت موسیقی برخوردار است. اگر میخواهید با سکوت در موسیقی آشنا شوید روی لینک آبی رنگ کلیک کنید.

 

شکل نت ها در موسیقی و ارزش زمانی نت‌ ها به چه صورت است؟

در واقع به صورت منطقی، هر نت در موسیقی بایستی به یک مقدار معین و مشخص ادامه پیدا کند و این نشان دهنده این است که زمان و کشش هر نت موسیقی کاملاً مشخص است. در حقیقت، زمان اجرای هر نت موسیقی به صورت کاملاً دقیق محاسبه و اجرا می شود و به همین دلیل است که موسیقی را با ریاضیات، مقایسه می کنند.

در این صنعت شما باید یاد بگیرید که مدت زمان کشش نت به چه اندازه است و بر اساس چه مدت زمان نواخته می شود و چطور می توان آن را تقسیم بندی کرد. زمان و کشش و همچنین ارزش زمانی آنها با 7 علامت نشان داده می شود که در ادامه این مقاله به این علامت ها اشاره ای کوتاه خواهیم داشت:

زمان بندی در موسیقی بر مبنای عدد 2 است. این در واقع به معنای این است که هر شکل نت یا می تواند دو برابر شکل قبلی باشد و یا نصف شکل بعدی. اگر میخواهید با مفهوم نت نقطه دار، خط اتحاد و همچنین خط اتصال آشنا شوید کلیک کنید.

 

نت گرد (Whole note)

بین تمامی نت های که وجود دارد، نت گرد از همه بزرگتر است که در واقع واحد اندازه گیری زمان در موسیقی به شمار می رود. اگر بخواهیم عمقی تر به نت گرد توجه کنیم باید عنوان کرد که این نت، برابر با یک واحد در موسیقی است که ارزش زمانی نت‌ را با آن اندازه گیری می کنند.

نُت گرد

نُت گرد

نت سفید  (Half note)

طبق تصویر زیر مشاهده می کنید که نت سفید، به اندازه نصف نت گرد است و این نشان دهنده این است که کشش دو نت سفید برابر با یک نت گرد به حساب می آید.

نُت سفید

نُت سفید

نت سیاه (Quarter note)

نت سیاه نصف نت سفید ارزش زمانی دارد. پس برای درک بهتر می توانید به این موضوع دقت کنید که دو نت سیاه برابر با یک نت سفید است و همچنین کشش چهار نت سیاه با کشش یک نت گرد، برابری می کند. در تصویر زیر مشاهده می کنید که خط مستقیم و قائمی که به نت سیاه متصل است، دسته یا دنباله نت و یا به اصطلاح Stem نام برده می شود.

نُت سیاه

نُت سیاه

نت چنگ (Eighth note)

طبق تصویری که در زیر مشاهده می کنید، نت چنگ تقریباً نصف نت سیاه، یک چهارم نت سفید و یک هشتم نت گرد است. این یعنی دو تا نت چنگ برابر با یک عدد نت سیاه، 4 عدد نت چنگ برابر با یک نت سفید و در نهایت 8 نت چنگ برابر با یک نت گرد است.

نُت چنگ

نُت چنگ

نت دولا چنگ (Sixteenth note)

نت دولا چنگ در واقع نصف نت چنگ به شمار می رود و هر نت دولا چنگ برابر با یک شانزدهم نت گرد، یک هشتم نت سفید و یک چهارم نت سیاه است. همچنین 2 تا نت دولا چنگ برابر است یک نت چنگ، 4 تا نت دولا چنگ برابر با یک نت سیاه و این چرخه تا پایان ادامه دارد.

نُت دولا چنگ

نُت دولاچنگ

نت سه‌لاچنگ  (Thirty second note)

نت سه لاچنگ طبق تصویر زیر برابر است با نصف نت دولا چنگ و همچنین برابر با یک سی و دوم نت گرد است. بنابراین دو تا نت سه لاچنگ برابر است با یک نت دولاچنگ، 4 تا نت سه لاچنگ برابر است با یک نت چنگ و مجدد این چرخه ادامه خواهد داشت.

نُت سه لاچنگ

نُت سه لاچنگ

نت چهارلا چنگ  (Sixty fourth note)

استفاده از نت چهارلا چنگ، زیاد معمول نیست اما نصف نت سه لاچنگ به شما می رود. 4 عدد نت چهار لاچنگ برابر است با یک شصت و چهارم نت گرد. برای اینکه بتوانید مابقی نت ها را به دست بیاورید، به عنوان تکلیف سعی کنید مابقی نت ها را خودتان مشخص کنید.

نت چهارلا چنگ

نت چهارلا چنگ

پرچم  (Flag)

در واقع به خطوط منحنی که از نت چنگ به بعد و در کنار دسته نت ظاهر می شود، پرچم یا به اصطلاح Flag گفته می شود و هر نت از یک سری پرچم های به خصوص تشکیل شده است. به طور مثال نت چنگ از یک پرچم تشکیل شده، نت دولا چنگ از دو تا پرچم و مابقی نت ها هم مطابق اسمشان، سه یا چهار پرچم دارند.

در برخی از تصاویر مشاهده می کنید که اگر چند نت پرچم در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، پرچم های آنها به وسیله چند خط افقی که به اصطلاح به آن Beam گفته می شود به یکدیگر می چسبند. اما دو نت موسیقی پرچم دار را نمی توان به یکدیگر چسباند و در حقیقت این مورد بستگی به تقسیم بندی ضرب ها دارد.

طبق دو تصویری که در زیر مشاهده می کنید تعداد خط های افقی و یا به اصطلاح شاهین ها، برابر با تعداد پرچم ها است.

 

 

طبق این دو تصویر، به طور معمول در نت نویسی، دسته نت های پایین تر از خط سوم حامل را به سمت بالا می کشیم و ادامه می دهیم و دسته نت ها بالاتر از خط سوم را به سمت پایین می کشیم. اما سوالی که به وجود می آید این است که، چه اتفاقی برای نت روی خط سوم می افتد؟

در واقع این نت به مابقی دسته ها نگاه می کند. اگر تمامی نت ها رو به بالا باشد این نت هم رو به بالا قرار می گیرد و اگر نت ها به سمت پایین بودند این نت هم رو به پایین خواهد بود.

محل قرارگیری دسته نت ها

محل قرارگیری دسته نت ها

نام گذاری نت ها

نت ها براساس زبان فرانسوی نام گذاری شده اند.

 • Quadriple-crochet
 • Triple-crochet
 • Double-crochet
 • Rochet
 • Noire
 • Blanc
 • Ronde

با تمام تفاسیری که در این مقاله بیان شد مطالب زیر را فراگرفتید:

 • متوجه شدیم که 5 خط حامل هر کدام نشان دهنده یک صدا در موسیقی هستند
 • شکل و ارزش زمانی نت‌ ها را فراگرفتیم
 • شکل نت ها در موسیقی را فراگرفتیم

متوجه شدیم که هر کدام از علامت ها و نت هایی که در این مقاله یاد گرفتیم اگر روی خط ها و یا بین آنها قرار بگیرد، می تواند به صورت همزمان صدای نت و همچنین کشش آن را مشخص کند.

ارزش زمانی نت‌ ها

به طور مثال در تصویر بالا مشاهده می کنیم که نت لا باید به اندازه یک نت چنگ و یا یک هشتم نت گرد، کش پیدا کند. پر واضح است که اگر نت گرد و سفید ارزش زمانی بیشتر و طولانی تر داشته باشد به طبع باید مکث بیشتری روی آنها کرد. همچنین نت هایی مانند دولا چنگ و یا سه لا چنگ و همچنین چهارلا چنگ می بایستی خیلی سریع تر از بقیه نواخته شود.

تصویر زیر نشان دهنده تمامی نت ها است.

 

برای اینکه بتوانید در بحث نت ها و پیدا کردن ارزش زمانی نت‌ بهتر عمل کنید می توانید از چند تمرینی که در ادامه ذکر کرده ایم، استفاده کنید:

 • سعی کنید در نت گرد، ارزش زمانی نترا مشخص نمایید.
 • ارزش زمانی نت را در نت سیاه مشخص کنید.
 • ارزش زمانی نت ها را نسبت به نت سفید مشخص نمایید.

برای ارزش زمانی نت‌ ها در نت سیاه دولا چنگ و همچنین نت سه لا چنگ می توانید چندین و چند بار نت ها را از کوچک به بزرگ و بر عکس تمرین کنید تا به صورت کامل به آنها مسلط شوید.

ارزش زمانی نت ها

پیشنهاد ما

اگر می خواهید تئوری موسیقی برای آهنگسازی با کامپیوتر به صورت اصولی و با زبانی ساده یاد بگیرید روی لینک آبی رنگ همین بخش کلیک کنید.

5/5 - (2 امتیاز)

برای دسترسی به فایل های رایگان و اطلاع از تخفیف های شگفت انگیز وارد کانال تلگرام شوید.

اف ال استودیو یکی از بهترین نرم افزارهای آهنگسازی جهان است و شما با یادگیری آن می توانید به یک آهنگساز حرفه ای تبدیل شوید. اگر وقت ندارید و می خواهید در سریع ترین زمان آموزش خود را شروع کنید ، این بهترین پیشنهاد است. با ثبت نام در دوره صفر تا صد اف ال استودیو به فیلم های آموزشی فوق العاده با کیفیت دسترسی خواهید داشت. فرصت را از دست ندهید و همین الان شروع کنید.

آرمان ملک محمودی

آرمان ملک محمودی

همیشه رویای راه اندازی یک وبسایت آموزش موسیقی با کلی خلاقیت و ایده را داشتم. آن رویا امروز "بیتستان" نام دارد.
این مطالب هم ببینید!

هزاران صدای جذاب ، پلاگین و سمپل آهنگسازی برای آهنگسازی و تنظیم، همچنین تخفیفات ویژه برای خرید محصولات آموزشی

هزاران صدای جذاب ، پلاگین و سمپل آهنگسازی برای آهنگسازی و تنظیم، همچنین تخفیفات ویژه برای خرید محصولات آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

هزاران صدای جذاب ، پلاگین و سمپل برای آهنگسازی و تنظیم، همچنین تخفیفات ویژه برای خرید محصولات آموزشی

عضویت | ورود
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد